Kontakt


Love never dies

Sorgstöd till dig som har en när och kär bortom det fysiska


sorg smycken tröst

Om föreningen

Initiativet kommer ur en mammas sorgeprocess och kärlek till sin son Love. Det blev en livlina i sorgen som började med en önskan om ett personligt kärlekssmycke, för att känna närhet och kontakt. 

Det utvecklades till ett ideellt projekt med minnessmycken till sörjande och den ideella föreningen startades. En vidareutveckling blev retreatdagar för föräldrar som förlorat barn och därefter sorgstöd via den kroppsbaserade metoden BodySense - The art of self healing.

Föreningen utgår ifrån perspektivet att vi består av både kropp och själ. När vi lämnar vår kropp och resa på jorden, återvänder vi till den kärleksfulla plats vi kom från. Våra kärleksband vi skapat förenar oss för evigt, vid ett slut finns alltid en ny början.

Bakgrund

När min son Love dog 18 år gammal var upplevelsen så överväldigande att jag inte visste hur jag skulle kunna leva vidare. Love var det vackraste och mest meningsfulla med mitt liv...

Jag heter Johanna Olind och intresset för kropp och själ har gått som en röd tråd genom livet. Jag är beteendevetare och har under ca 25 år  utforskat personlig självkännedom och andlig utveckling. Var det en erfarenhet som kunde hjälpa mig i den enorma sorg och smärta jag upplevde? Eller var det ett intresse och en livsstil jag ägnat mig åt?

Det visade sig att de existentiella perspektiven blev avgörande. Jag öppnade mig för en annan typ av relation med min son och är på en utforskande resa i det. Är detta något som resonerar i dig, eller väcker intresse, får du gärna ta förutsättningslös kontakt.

The reality is that you will grieve forever, you will not "get over" the loss of a loved one. You will learn to live with it. You will heal and you will rebuild yourself around the loss you have suffered. You will be whole again, but you will never be the same. Nor should you be the same. Nor would you want to.
Elizabeth Kübler-Ross & David Kessler