Kontakt


Love never dies

Sorgstöd till dig som har en när och kär bortom det fysiska


sorg smycken tröst

Om föreningen

Initiativet kommer ur en mammas sorgeprocess och kärlek till sin son Love. Det blev en livlina i sorgen som började med en önskan om ett personligt kärlekssmycke, för att känna närhet och kontakt. 

Det utvecklades till ett ideellt projekt med minnessmycken till sörjande och den ideella föreningen startades. En vidareutveckling blev retreatdag för föräldrar som förlorat barn och därefter sorgstöd via den kroppsbaserade metoden BodySense - The art of self healing.

Föreningen vilar på grunden att vi består av både kropp och själ. När vi lämnar vår resa på jorden, återvänder vi till den kärleksfulla plats vi kom från. Kärleksbanden vi skapat med våra nära och kära förenar oss alltid, vid ett slut finns alltid en ny början.

Bakgrund

Jag heter Johanna Olind, när min son Love dog 18 år gammal var upplevelsen så överväldigande att jag inte visste hur jag skulle leva vidare...

Mitt intresse för kropp och själ har gått som en röd tråd genom livet. Som beteendevetare har hälsa och inre utveckling varit centralt för mig både i yrkesliv och privat. Kunde den erfarenheten hjälpa mig i den enorma sorg jag upplevde? Eller var det en livsstil jag ägnat mig åt? Det sattes verkligen på prov.

Sorgen tog mig in i en oerhört krävande process där de existentiella perspektiven blev avgörande. Jag öppnade mig för nya synsätt på liv och död, samt en annan form av relation med min son. Det är en pågående resa jag utforskar. Hur kärleken kan överbrygga dimensionerna, hur kärleken kan transformera smärtan i sorgen och hur jag kan leva på ett sätt som hedrar min son.

The reality is that you will grieve forever, you will not "get over" the loss of a loved one. You will learn to live with it. You will heal and you will rebuild yourself around the loss you have suffered. You will be whole again, but you will never be the same. Nor should you be the same. Nor would you want to.
Elizabeth Kübler-Ross & David Kessler